دستگاه جوجه کشی 84 تایی آمل سیمرغ تمام اتومات . با بدنه pvc و ضمانت یک ساله مصرف خانگی و مزارع کوچک
آدرس : جاده قدیم آمل به بابل
شماره ثابت : 8450---0114
شماره موبایل : 0103---0911
وبسایت :

دستگاه جوجه کشی 84 تایی